دوره های آموزشی

تازه های گالری

84 kg_4
84 kg_4
شرح: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان - مسکو 2010
60 kg_2
60 kg_2
شرح: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان - مسکو 2010

جلسات تخصصی

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز1846
mod_vvisit_counterدیروز1883
mod_vvisit_counterکل بازدیدها5431954
در حال حاضر 19 مهمان حضور دارند

جستجو

حركات پشت و پایین كمر

حرکات سرشانه و کول

تقویم انستیتو کشتی

امروز شنبه : اولین دوره تربیت مربی تغذیه مقدماتی به زودی برگزار می شود

کتاب های کشتی

بولتن شماره 3 سال 1391

Bulletin No3_23 Bulletin No3_7 Bulletin No3_28 Bulletin No3_39 Bulletin No3_61 Bulletin No3_49 Bulletin No3_46 Bulletin No3_35 Bulletin No3_66 Bulletin No3_45 Bulletin No3_47 Bulletin No3_42 Bulletin No3_38 Bulletin No3_25 Bulletin No3_36 Bulletin No3_11 Bulletin No3_29 Bulletin No3_63 Bulletin No3_58 Bulletin No3_72 Bulletin No3_48 Bulletin No3_55 Bulletin No3_26 Bulletin No3_13 Bulletin No3_54 Bulletin No3_70 Bulletin No3_6 Bulletin No3_22 Bulletin No3_17 Bulletin No3_10 Bulletin No3_16 Bulletin No3_44 Bulletin No3_56 Bulletin No3_62 Bulletin No3_51 Bulletin No3_37 Bulletin No3_20 Bulletin No3_57 Bulletin No3_50 Bulletin No3_12 Bulletin No3_41 Bulletin No3_2 Bulletin No3_69 Bulletin No3_65 Bulletin No3_18 Bulletin No3_60 Bulletin No3_67 Bulletin No3_15 Bulletin No3_9 Bulletin No3_64 Bulletin No3_59 Bulletin No3_3
Bulletin No3_23
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_7
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_28
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_39
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_61
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_49
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_46
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_35
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_66
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_45
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_47
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_42
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_38
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_25
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_36
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_11
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_29
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_63
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_58
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_72
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_48
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_55
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_26
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_13
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_54
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_70
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_6
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_22
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_17
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_10
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_16
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_44
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_56
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_62
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_51
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_37
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_20
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_57
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_50
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_12
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_41
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_2
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_69
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_65
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_18
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_60
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_67
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_15
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_9
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_64
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_59
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
Bulletin No3_3
شرح: بولتن شماره 3 سال 1392
کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
سه شنبه ، 20 آبان 1393 ، 21:49

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری2 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری6

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری13 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری1

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری8 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری11

 
گزارش تصویری از کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 - قسمت 2 پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
شنبه ، 17 آبان 1393 ، 18:08

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری6 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری4

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری8 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری7

کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری5 کلاس ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری3

آخرين ويرايش : شنبه ، 17 آبان 1393 ، 18:18
 
گزارش تصویری از کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
شنبه ، 17 آبان 1393 ، 18:08

کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری1 کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری2

کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری3 کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری4

کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری5 کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری9

کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری8 کلاس عملی ارزشیابی و کنترل سالیانه مربیان درجه 2 گزارش تصویری13

 
اسامی قبول شدگان در دوره های مربی گری برگزار شده در سراسر کشور پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
سه شنبه ، 6 آبان 1393 ، 22:24

اسامی قبول شدگان استان آذربایجان غربی ، شهر شوط ، دوره مربی گری درجه 3 کشتی آزاد

اسامی قبول شدگان استان خوزستان ، شهر بهبهان ، دوره مربی گری درجه 3 فرنگی

اسامی قبول شدگان استان خراسان جنوبی ، شهر  بیرجند ، دوره مربری گری درجه 3 کشتی آزاد

اسامی قبول شدگان استان کرمان ،  شهر سیرجان ، دوره مربی گری درجه 3 کشتی آزاد و فرنگی

اسامی قبول شدگان استان  کردستان ، شهر بیجار ،دوره مربی گری درجه 3 کشتی آزاد

اسامی قبول شدگان استان خوزستان ، شهر مسجدسلیمان ، دوره مربی گری درجه 3 کشتی  آزاد

آخرين ويرايش : سه شنبه ، 6 آبان 1393 ، 22:52
 
ارزشیابی و کنترل سالیانه ی کلیه ی مربیان دارای دفترچه ی درجه ی دو کشتی کشور پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
سه شنبه ، 6 آبان 1393 ، 22:02

برای دریافت بخشنامه

ارزشیابی و کنترل سالیانه ی کلیه ی مربیان دارای دفترچه ی درجه ی دو کشتی کشور

بر روی متن فوق کلیک نمایید

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدي > پايان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

تقویم

 
شنبه
1393
آذر
29
 

سمپوزيوم علم و كشتي

بولتن شماره 3 - 1391

بولتن شماره 2 - 1390

بولتن شماره 1 - 1389

پزشکی ورزشی

بدنسازی و علم تمرین

تغذیه

روانشناسی کشتی

تصویر حركات سینه

حرکات زیر بغل و پشت

کلیه ی حقوق محفوظ است
این سایت متعلق به انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و هر گونه استفاده از آن تنها با ذکر ماخذ مجاز می باشد Web : http://www.iwii.ir  *** E-mail : info@iwii.ir